Umlácen byl i biskup ThDr. Josef Hloucha.

Znovelizování zákona o církvi provedené  za Pražského jara 1968 trvalo dál. Biskupovali jen ti, co měli ohebnou páteř. Biskup Josef Hloucha a biskup Štěpán Trochta ji neměli, a proto byli zlikvidováni. Z povolených kněží vzniklo hnutí v rámci komunismu "Pacem in terris". Vyšla z něho řada kněží agentů StB, kteří se na likvidaci biskupů Hlouchy a Trochty podíleli.

Dne 9. června 1972 měl českobudějovický  biskup  ThDr. Josef Hloucha  konflikt s církevním tajemníkem. Následoval čtyřhodinový výslech na StB za přítomnosti toho tajemníka, který mu strhl kolárek a řval na něho, že když nechce sloužit státu, Římu sloužit nebude. Večer ho přivezli nazpět domů. Příští den 10. června 1972 pozval k sobě řádovou sestru Klementýnu, které to vše vypravoval. Viděla podlitiny v tváři, opuchlý horní ret, držel si břicho a sténal, jak ho zřídili. Téhož dne navečer skonal. Žádné ohledání mrtvého, ani pitva  ke  zjištění  příčiny smrti - jako u Švehly 3. prosince  1933. Měl slavný pohřeb, doprovázený  lidmi z celého okolí  - pod dohledem StB. S tím vším se mě svěřila sestra Klementýna, když jsem ji později navštívil. Věděla, že jsem se s biskupem Hlouchou dobře znal a jako vězněný za své politické názory z roku 1945 jsem věrohodný.

Václav Bureš


K obsahu.