Generál Klecanda a generál Plaček.

Dle vyprávění generála Syrového v Kartouzích.

Před válkou mezi Paraguayí a Bolívií o Gran Chaco 1932 až 1935, se naši ruští  legionáři generálové Klecanda a Plaček střídali u lože paní Hany. Oba státy měli u  nás své ambasády a oběma jim posílala brněnská Zbrojovka zbraně. Když válka počala, byla ČSR dokonce požádána o vojenské poradce. Bez ohledu na povinnou neutralitu si pan Beneš mnul ruce, jak lehce se zbaví obou soků posláním na místa, kde ve válce byla naděje na smrt nahodilou nebo zaplacenou. Pán Bůh ale chránil naše generály. Vrátili se zdraví a s metály na prsou, co žárlivého Édu rozpálilo k vzteku. Poslal tedy generála Klecandu dál od lože paní Hany, jako atašé do Itálie a on mu tam načichl fašismem. Napsal dokonce knihu stejného jména, v té době populární pro svoji věcnou a nestrannou objektivitu.

Pan Beneš nařídil ho zatknout  hned  v květnu  1945  (údajně už 6. května 1945) a po 15-ti měsících vězení postavit v Praze před Národní soud za "vlastizradu". Generál Klecanda totiž v posledních dnech války odletěl ještě s několika Čechy a Němci k Američanům prosit, aby se US-Army nezastavila v Plzni, ale osvobodila celé Čechy a zabránila vstupu sovětské armády k nám. Podrobnosti jsou popsány v knize profesora dr. Kalvody "Z bojů o zítřek" (III. díl  historických esejí). Ale neuspěl, poněvadž přání Beneše bylo již velmocemi odsouhlaseno. Tím se stal generál Klecanda "vlastizrádcem". Postavil se proti politickému směru pana Beneše. I k tomu se hodila retribuce. Důvodobžaloby byl ale pro myslící Pražáky nelogický. Po bouřích protestů byl tedy generál Klecanda z opatrnosti osvobozen. Ale nedlouho na to, místo nezdařeného odsouzení, "vypadl z okna" jako později Jan Masaryk. Na místě mrtev.

Pan Beneš měl v té době možnost mstít se každému a za všechno. Těm, kteří mu nasazovali parohy i odpůrcům jeho politiky. Košický vládní program s neomezeným rozsahem retribučních zákonů mu umožnil postupovat proti všem zcela bezohledně.

Generál Plaček byl jako "retribuční" vězněn na Mírově.


K obsahu.